VYLIG. Privacy Verklaring

Hier vind je de privacy verklaring van VYLIG. BV. In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
Chantal Schaepkens, VYLIG. BV mei 2018

VYLIG. BV - PRIVACY VERKLARING

01. VERKLARING VYLIG.

Je leest nu de privacy verklaring van VYLIG. Wij bieden een kernassortiment werkkleding & PBM met een duidelijke boodschap: onze leveranciers hebben focus op kleding & PBM die mensvriendelijk én milieubewust wordt geproduceerd en afgevoerd.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door VYLIG. verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door VYLIG. neem dan gerust contact op! 

Info@vylig.nl | Ambachtweg 12 | 2841 LZ | Moordrecht | BTW.nr. 856950543B01 | KvKnr 67365221 |

02. DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door VYLIG. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven VYLIG.

VYLIG. stuurt via e-mail nieuwsbrieven via Mailchimp. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van VYLIG. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen

Via ons website contactformulier kunnen jouw gegevens verzameld worden als jij contact opneemt met VYLIG. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics

De website van VYLIG. verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics.

04. VYLIG. klantenbestand

VYLIG. gebruikt jouw gegevens wanneer wij een opdracht tot levering van producten of diensten van jou ontvangen. Hiervoor zullen wij je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele maten, bankrekeningnummer,  afleveradres en factuuradres verzamelen in ons klantenbestand.  In de webshop van VYLIG. zijn de minimale gegevens die wij nodig hebben om een product of dienst te leveren aan geven met een *(verplicht tag) in een vakje.

05. Zendesk

Via Zendesk, ons chatprogramma, kan je met ons chatten of een bericht achterlaten. Wanneer wij live antwoorden registreren wij jouw email adres, en vragen wij je altijd om jouw naam.

06. Boekhouding

Voor onze e-boekhouding gebruiken wij jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, post- en afleveradres en jouw bankrekeningnummer. Deze gegevens zijn alleen voor VYLIG. beschikbaar en verkopen wij niet door aan derden.

07. Leveranciers

Wanneer jij ons een opdracht geeft tot het leveren van werkkleding of PBM zullen wij deze bestellen bij onze leveranciers. Klantgegevens worden niet aan onze leveranciers doorgegeven, mits het direct geleverd moet worden aan onze klant. Dan geven wij alleen het afleveradres door en geen verdere gegevens van de VYLIG. klant.

03. ONTVANGERS

De gegevens die VYLIG. ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Gmail

De e-mail van VYLIG. wordt gehost bij Gmail. Als jij contact opneemt via contactformulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van G-mail. Na het plaatsen van een opdracht sturen wij altijd een bevestigingsmail naar het door jouw opgegeven e-mail adres vanuit ons Gmail programma. Deze gegevens zullen alleen voor VYLIG. beschikbaar zijn en niet worden doorgeleverd of verkocht aan derden.

03. Google Analytics

VYLIG. bewaard gegevens over jouw bezoek aan onze website. Deze gegevens zijn niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

04. TransIP

De website en back-ups van de website worden gehost bij TransIP. Gegevens die jij achterlaat op de website van VYLIG. zijn op de servers van TransIP opgeslagen. Wij hebben TransIP geen toestemming gegeven jouw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

05. Zendesk

Wij hebben Zendesk geen toestemming gegeven de door ons opgeslagen gegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan communicatie tussen VYLIG. en de klant of prospect. De chatgeschiedenis blijft geregistreerd staan in Zendesk zodat we altijd weten wat onze vorige gesprekken waren. Zendesk registreert welke pagina’s van VYLIG. jij bezocht hebt voordat jij met ons contact opnam. Wanneer wij niet live zijn en je een bericht achterlaat, dan wordt deze gemaild naar info@vylig.nl.

04. OPSLAG GEGEVENS

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door VYLIG., maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@vylig.nl

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met VYLIG. via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal drie jaar terug bewaard.

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

04. Zendesk zodat wij kunnen zien wat jouw zoekgedrag was voordat jij contact met ons opnam via Zendesk. Wij zien dit alleen wanneer jij zelf een chatbericht initieert. Het helpt ons sneller te communiceren en te antwoorden op de vraag die jij via de chat stelt.

05. BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van VYLIG. privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van VYLIG. ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij VYLIG. vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar VYLIG.  Je krijgt dan binnen 30 dagen een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door VYLIG. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij VYLIG. opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient VYLIG. al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij VYLIG. vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat VYLIG. niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat VYLIG. jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@vylig.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen twee weken te reageren.

07. PLICHTEN

VYLIG. verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van VYLIG. via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen een adres om de werkkleding of PBM aan jou te leveren.  Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan VYLIG. de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn om gegevens die jij hebt gedeeld met VYLIG. te delen met niet genoemde bedrijven (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

VYLIG. behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer VYLIG. dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van VYLIG. te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

VYLIG. BV

Chantal Schaepkens | Ambachtweg 12 | 2841 LZ  Moordrecht | 0182 – 235088 | info@vylig.nl

Vylig op social media